آقای ملایی از بازاریهای قدیمی شهر زاهدان است که بخاطر برگزاری مراسمات دهه فاطمیه در این شهر در میان مردم جایگاه خاصی دارد. وی سالهاست که در دهه فاطمیه شهر زاهدان را با پلاکاردها و پارچه های عزای معروفش سیاهپوش می کند. علاوه بر این مراسم باشکوهی در خانه خودش میگیرد که این باعث ناراحتی نیروهای سلفی در منطقه شده بطوریکه او را بارها تهدید به مرگ کرده اند و به همین علت او مجبور شد خانواده اش را از این شهر ببرد اما خودش همچنان استوار و محکم ایستاده. او نه تنها با این تهدیدات عقب نشینی نکرده بلکه با ساخت فاطمیه بزرگ زاهدان در زمین روبروی منزلش در خیابان سعدی همچنان خار چشم دشمنان حضرت زهراست.

 

مقاله دو خطی آقای ملایی

 

دیروز به اتفاق خانواده از جلوی منزلش رد میشدیم. چشمم به این پلاکارد جلوی فاطمیه افتاد. حیفم آمد آن را منتشر نکنم. باز هم این پیرمرد زمان شناسی و بصیرتش را به نمایش گذاشت.

به نظر شما مخاطب امروز جمله امام(ره) در این پلاکارد کیست؟